Dimulakan dengan

Dimulakan dengan

Saturday, 7 June 2008

Persiapan Juru Dakwah

Al-Quran sebagai bekal

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-quran, dan sesungguhnya kami benar2 memeliharanya (Al-hijr 15;9)

Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran (Al-qamar 54;17)


Hidayah milik Allah

Allah menentukan rahmat-Nya(kenabian) kepada sesiapa yang di kehendaki-Nya, dan Allah mempunyai kurnia yang besar

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah; janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang2 yang benar (al-hujurat 49;17)


Segala dasar2 pendidikan utk membentuk generasi aqidah

Sesungguhnya A-quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang2 mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar (Al-israa 17;9)

Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al-quran kepada mereka, mereka berkata; Mengapakah tidak kamu buat sendiri ayat itu? katakanlah; sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang di wahyukan dari tuhanku kepadamu. Al quran ini adalah bukti yang nyata dari tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang2 yang beriman (Al-a'raaf 7;203)

Al qurqn ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang2 bertakwa. (Ali imran 3;138)

Dan kami turunkan dari Al quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang2 yang beriman dan Al-quran itu tidaklah menambah kepada orang2 yang zalim selain kerugian (Al israa 17;82)

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari tuhanmu dan penyambuh bagi penyakit2 yang (yang berada)dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang2 yang beriman. (yunus 10;57)Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang di biarkannya. sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkannya.
Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang2 yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang2 itu dari gelap kepada cahaya yang terang benderang dengan Keizinan Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Al Maidah 5;15-16)


Manusia hebat

Di antara orang2 mukmin itu ada orang2 yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah; maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu2 dan mereka sedikitpun tidak merubah(janjinya) (Al ahzab 33;23)

Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah kerana bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang2 yang sabar (Ali imran 3;146)


Mengikut dan melaksanakan

Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksanan (Al Maidah 5;118)

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin2 selain Nya(Pemimpin2 yang membawamu kepada kesesatan). Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran Daripadanya (Al-a'raaf 7;3)

No comments: